Umění je schopnost dosáhnout krásy v čemkoliv.

Jak pracujeme?

Základem je komunikace

Konzultace s klienty je nejdůležitějším prvkem naší tvorby.

Kreativní zpracování

Doba, kdy se plně soustředíme na zadání a hledáme nejvhodnější řešení.

Předvedení projetku

Představení a seznámení naší vize zákazníkovi.

Dokončení a realizace

Klient obdrží vešketé podklady a výsledný produkt.

Náš tým

Aleš Javora

fotograf

Absolvent SŠ služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, obor Fotograf

MgA. Tereza Dokoupilová

grafický designér

Absolventka Univerzity J. E. Purkyně, Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, obor Grafický design